سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی زیست شناسی
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1زیست شناسی وآزمایشگاه(2)زیست و آزمایشگاه (2)
2زیست شناسی پیش دانشگاهیزیست شناسی پیش دانشگاهی
3سوال زیست وآزمایشگاه(1) زیست و آزمایشگاه (1)
4بارم بندی سوالات زیست شناسی متوسطهبارم بندی وارزشیابی
5پاسخ خود آزمایی وفعالیت ها زیست وآزمایشگاه (2)زیست و آزمایشگاه (2)
6سوالات کنکور زیست شناسیزیست شناسی
7سوالات مسابقات آزمایشگاهی زیست شناسی سوالات مسابقات آزمایشگاهی
8تصاویر کتب زیست شناسی گروه بندی نشده
9سوالات المپیادسوالات المپیاد
10سوالات تشریحی علوم زیستی وبهداشتعلوم زیستی و بهداشت
11نمو نه سوال زیست پیش دانشگاهی (1)زیست پیش دانشگاهی(1)
12نمو نه سوال زیست پیش دانشگاهی (1)دی ماه88زیست پیش دانشگاهی(1)
13سوال زیست وآزمایشگاه(2) دی ماه88زیست و آزمایشگاه (2)
14نمو نه سوال علوم زیستی وبهداشتعلوم زیستی و بهداشت
15نمونه سوال علوم زیست وبهداشتعلوم زیستی و بهداشت
16نمو نه سوال علوم زیستی وبهداشتعلوم زیستی و بهداشت
17فیلم تشریح ومهارت های آزمایشگاهیسوالات مسابقات آزمایشگاهی
18سوالات مسابقات آزمایشگاهیسوالات مسابقات آزمایشگاهی
19سوالات مسابقات آزمایشگاهی همدان 89سوالات مسابقات آزمایشگاهی
20سوالات مسابقات آزمایشگاهیسوالات مسابقات آزمایشگاهی
21سوالات مسابقات آزمایشگاهیسوالات مسابقات آزمایشگاهی
22علوم زیستی وبهداشتعلوم زیستی و بهداشت
23 زیست پیش دانشگاهی (2)زیست پیش دانشگاهی(2)
24زیست پیش دانشگاهی (1)زیست پیش دانشگاهی(1)
25زیست شناسی پیش دانشگاهی خرداد89زیست شناسی
26زیست وآز(2)شهریور89گروه بندی نشده
27زیست وآز02)خرداد89سوالات زیست وآز(2) خرداد89